54M1R / Collegium Artisticum 2016

54M1R

U okviru godisnje izlozbe Collegium Artisticum predstavio sam rad 54M1R iz serije PR0570R1 5J3C4NJ4.
Alternativni proces nastanka ove panoramske fotografije fasade bivse kasarne "Marsal Tito" u Sarajevu moze se kategorisati u "slit scan" projekte.
Sadrzaj digitalno nadopunjene realnosti kreiran za ovaj rad nadopunjen je slikom i kratkom sekvencom tekstualnih sadrzaja koji u slojevima gradjenim preko inicijalne slike uspostavljaju kratku narativnu strukturu.

Naziv rada / PR0S70R1 5J3C4NJ4 – 54M1R
godina nastanka / 2015
tehnika / digitalna fotografija

AR / AURASMA digitalni kanal: zlatanf